Ekonomi

Rapport:
Vägval Print

Hälften av de tillfrågade tidningscheferna tror att de kommer dra ner på frekvens och bevakningsområden i print inom fem år, visar Medievärlden Premiums undersökning. Vilka är vägvalen de står inför, och vad får de för konsekvenser? Vi har gått igenom genomförda och kommande förändringar på de tidningar som gått längst med sin printoptimering.

Att producera och distribuera papperstidningar kostar allt mer. Och ökade intäkter från print är inte realis- tiskt. Något som i flera omgångar inneburit effektiviseringar för att kunna genomföra personalminskningar på medieföretagen.

Nu börjar dessa nalkas en kritisk gräns, inte minst när det gäller redaktionerna. Snart går det inte spara utan att det går ut över kvaliteten på produkten. Det går inte längre att ta lite överallt. Osthyveln har snart tjänat ut och då är det yxhugg som gäller.

Nu sitter många svenska tidningsföretag och försöker formulera planer för hur de ska hantera dessa större genomgripande produktförändringar.

Minskad utgivningsfrekvens och/eller minskad distribution är de alternativ som ligger närmast till hands när det handlar om att gå från att maximera till att optimera printverksamheten. Inom fem år har sannolikt mycket skett på företagen. Det visar den undersökning som Medievärlden Premium genomfört.

Ett antal tidningar har redan tvingats börja vidta den här typen av åtgärder. Folket, Östran/Nyheterna samt Helsingborgs Dagblad i Sverige. Østlandets Blad och Dagbladet i Norge. Vasabladet i Finland kommer att dra ned på utgivningstakten efter nyår.

Men det finns också fler strategiska frågor av stor vikt kopplade till dessa åtgärder. De bör vara besvarade innan ledningen skrider till handling. För när besluten är genomförda är det svårt, för att inte säga omöjligt, att backa.

Diskussion

Logga in för att läsa och delta i diskussionen.

Skriv kommentar

Skicka